Денощен Мобилен Гуми Сервиз 24/7

Смяна на гуми и джанти
Ремонт на гуми и джанти-Денонощно
Мобилна смяна на гуми и джанти-Денонощно
Смяна на гуми и джанти на адрес на клиента
Ремонт на гуми и джанти на адрес на клиента
Аварийна смяна и ремонт на гуми и джанти
Съхранение на гуми и джанти(безплатен транспорт)
Проверка и зареждане на автоклиматици на адрес на клиента
Аварийна смяна на акумулатори